Startsidan
Startsidan

Frukostseminarium – informationsdriven vård

Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner arrangerar tillsammans en årlig frukostseminarieserie. Seminarieserien för 2022 fokuserar på samproduktion och värdeskapande vid införandet av informationsdriven vård. Seminanrieserien är till för dig som arbetar som chef, verksamhetsutvecklare eller forskare i Region Halland, de halländska kommunerna eller vid Högskolan i Halmstad.

Kommande seminarium:

  • 7 september – Hur påverkas förändringsarbete av olika perspektiv på förändring?
  • 2 november – Hur kan man skapa en förändringsbenägen organisation?

Om frukostseminarierna

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Därför kommer så kallad informationsdriven vård spela en viktig roll för att lösa flera av hälso- och sjukvårdens och vård- och omsorgens utmaningar.

Informationsdriven vård handlar kort sagt om hur vi använder data och information i vården. För att kunna komma vidare i detta banbrytande och utforskande arbetet behöver vi skapa plattformar där vi kan dela det nuvarande kunskapsläget med varandra, få inspiration och syn på pågående projekt och initiativ, hitta nya samarbetspartners och kunna diskutera utmaningar man stöter på längs vägen.

Syftet med seminarieserien är att vara en sådan plattform. Här varvas föreläsningar med informella gemensamma samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

INFORMATION OM EVENEMANGET 07 september - 02 november 08:00 - 09:30 Varje seminarie pågår mellan 8.00 och 9.30 och sker digitalt via Zoom.
Anna Maria Mårtensson Tf verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 072-977 37 21