Startsidan
Startsidan

Inställt eller omställt 2.0

Vill du vara med och lyssna till ett spännande erfarenhetsutbyte om aktiviteter på distans? Välkommen till Inställt eller omställt 2.0 den 13 april kl. 10.00. 

Coronapandemin slog till under våren 2020 och personer över 70 år blev särskilt utsedda som riskgrupp. Då startade projektet CareWare Nordic ett samarbete tillsammans med Aktiv senior och Varbergs kommun kring nya alternativ till de inställda aktiviteterna för seniorer. Detta initiativ resulterade i den digitala mötesplatsen Nätverket.

Som en del av detta samarbete ordnades eventet Inställt eller omställt i höstas där vi bjöd in fem talare att vid ett digitalt event dela med sig av sina erfarenheter av liknande omställningar. Syftet var att sprida goda exempel, diskutera kring vilka behov som ännu inte tillgodosetts och lyfta framgångsfaktorer för ett lyckat införande. Nu är det dags igen!

Program

10.00 – Moderator Rebecca Sellergren inleder eventet med en intervju av Ingela Nilsson och Lena Naenfeldt från Aktiv senior, Varbergs kommun.
Aktiv senior har sedan våren 2020 arbetat med Nätverket, en digital mötesplats där allt från kafferep och föredrag till quiz och släktforskning blivit stående aktiviteter.

10.10 Margareta Samuelsson, Volontärsamordnare, Mölndals stad
Berättar om de omställningar som gjorts i förebyggande enheten i Mölndals stad, samt arbetet med att bryta isolering och digitalt utanförskap.

Återblick: Sandra Johannesson, Hjärterum, HighFive

10.30Gabriela Arvidsson & Ann-Charlott Mankell, Radiokakan & E-förslag, Halmstads kommun
Satsningen att driva radioprogram i kommunal regi var näst intill otänkbar, men med mod att tänka nytt blev detta en oanad succé. Vi får också lyssna till hur de ersatt fysiska invånardialoger med en digital lösning, från förslag till möjlighet att bli en fråga för politikerna i hemvårdsnämnden.

Återblick: Kristofer Almroth, Pingstförsamlingen, Halmstad

10.50Anna Katarina Voss, DokkX, Århus kommun Dokk1
Pratar om erfarenheter från det välfärdsteknologiska inspirationsrummet som finns i det populära Dokk1, samt olika projekt de varit med och drivit för att inkludera medborgare genom digital teknik. Ett exempel som tas upp är ljudböcker i ordinärt- och särskilt boende.

11.10 – Paus

11.20 – Jonna Steinrud, DigidelCenter, Säters kommun
Säters bibliotek vill skapa en lättillgänglig, okomplicerad verksamhet för digital delaktighet. Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie och processeldare för DigidelCenter Säter kommer att prata om hur Säter arbetar med att synliggöra MIK, koppla teori till praktik och hitta sätt att med MIK som verktyg utforska bibliotekets funktion i samtiden och i lokalsamhället.

Återblick: Ann-Charlotte Jansson, Stödlinje Corona, Gävle kommun

11.40 – Claes Andersson, Digital värd & träffpunkter, Kungsbacka kommun
Här kommer vi att få lyssna till vad det innebär att ha rollen som digital värd, hur kommunen stöttat personer till att ta steget in i det digitala landskapet och sedan möjliggjort träffpunkter med olika innehåll som uppdaterats och utvecklats varje vecka.

11.55 – Eventet avrundas tillsammans med alla talare

Övrigt

• Vid behov av teknisk support kontakta Elin Jonsson eller Virginia Wiman.

• Använd gärna Q&A-funktionen i Zoom för att ställa frågor till talarna under webbinariet.

Anmälan

Eventet hålls digitalt via Zoom webinar. En länk skickas i samband med din anmälan.

Vid behov av teknisk support kontakta Elin Jonsson.


Jag godkänner att mina kontaktuppgifter finns med på deltagarlistan * (obligatorisk)
Jag godkänner att mina kontaktuppgifter finns med på deltagarlistan


Logotyper för Careware Nordic, Interreg och Varbergs kommun
INFORMATION OM EVENEMANGET 13 april 10:00 - 12:00 Digitalt
Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62
Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47