Startsidan
Startsidan

Presentationsdag om digitala tjänster för egenvård

Välkommen till ett digitalt event där företag presenterar sina lösningar inom egenvård.

Under eventet kommer vi att få lära oss mer om hur patienter och anhöriga kan dra nytta av egenvård som ordineras av vårdgivare, genom att de själva bevakar eller följer upp sitt hälsotillstånd med stöd av digitala tjänster och sensorer. Eventet ger också tillfälle att fundera på hur den här sortens teknik kan hjälpa oss att utveckla framtidens vård och omsorg.

Vi kommer att lyssna till korta företagspresentationer och erfarenheter av att använda digitala tjänster. Det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor till talarna. Vi hoppas att detta tillfälle kan ge inspiration till nya samarbeten och kontakter.

OBS! Om du har tekniska problem under evenemanget, kontakta Elin Jonsson.

Program

13.00: Välkomen

13.05: Företagspresentationer

Malene Schmidt, MyIndicators – Myli

Adam Silber, LifeCaddy Health

Caroline Sjögren, Empowered Applications – Healo

13.55: Stretchpaus med Max

14.05: Företagspresentation

Andreas Blomqvist, Careligo – OPTILOGG

14.20: Projektpresentation

Lovisa Sjögren & Anne Börjesson, Barnkliniken i Region Halland och Kungsbacka kommun berättar om sina erfarenheter av att implementera och använda digitala tjänster i projektet barn och ungdom i särskilt behov av stöd.

14.55: Avslut

Presenterande företag

MyIndicators – Myli

Företaget MyIndicators utvecklar en beteendeförändringsmotor, Myli. Det är en digifysisk vårdlösning som leder patienten genom information, beteendeförändring och kommunikation. Myli kompletterar fysiska vårdmöten med en app för patienten och en webbaserad plattform för vårdgivaren. Vårdgivare har ett behov att kunna förbereda och monitorera sina patienter samt ha en digital dialog gällande perioperativ vård – förberedelse, eftervård och rehabilitering. Vi levererar skräddarsydda beteendeförändringsprogram för levnadsvanor som till exempel rökstopp och sluta dricka.

MyIndicators - Myli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LifeCaddy Health

Den ökade digitaliseringen innebär ett förändrat användarbeteende, men det är inte i alla branscher det går lika fort med att möta användarens behov. LifeCaddy vill revolutionera hur människor äger och använder sin egen hälsodata för att patienter skall få bättre vård, en tryggare vardag och minska stressen för anhöriga. Centralt är att datan är privat och utgår från patienten - inte vilken vårdgivare, geografi eller sjukdom man har. Vi bygger en bottom-up lösning som utgår från patienten och dess familj och inte innebär ytterligare ett vårdsystem för personalen att hantera.

LifeCaddy Health Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Empowered Applications – Healo

Healo arbetar med att digitalisera olika typer av vårdflöden inom exempelvis postoperativ rehabilitering och långvarig smärta. Med ett allt ökat rehabiliteringsbehov efter insjuknande i Covid-19 så bestämde vi oss för att skapa en digital heltäckande vårdplan för att tillgängliggöra specialistkompetens till samtliga. Det i ett tätt samarbete med akademin och klinisk expertis. Målet med vårdplanen är att skapa ett skyddsnät för både vårdgivare och patient samt undvika att patienter utvecklar kroniska besvär.

Empowered Applications – Healo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Careligo – OPTILOGG

Vi blir äldre och äldre, och med det ökar behovet av sjukvård. Två stora brister som företaget ser i hur branschen hittills försökt möta detta behov är: 1) Att samtliga lösningar utvecklas och utvärderas för 60-åringar när de som behöver hjälp är ett kvarts sekel äldre, 2) Att man mäter allt som går att mäta och utan vidare behandling skickar data uppströms till en redan belastad vårdorganisation, vilket skapar ineffektivitet. Detta vill de ändra på genom OPTILOGG, som är ett hembaserat tekniskt hjälpmedel för att stärka patienternas egenvård och har i fyra oberoende kliniska studier bevisats reducera sjukvårdsbehovet med 38% och samtidigt lett till en mer jämlik vård.

Careligo – Optilogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan

Anmäl dig senast 2 december. Du får en länk till presentationsdagen närmre evenemanget.

Presentationsdagarna arrangeras inom ramen för innovationsprojektet CareWare Nordic och är en serie aktiviteter som syftar till att sprida kunskap till vårdpersonal om vilka produkter och tjänster som finns på marknaden kopplat till specifika teman.

Om CareWare Nordic

INFORMATION OM EVENEMANGET 03 december 13:00 - 15:00 Digitalt
Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62