Startsidan
Startsidan

Our offer

Ingress

Kärnan i Leap är ett innovationscentrum.
Spetsen är informationsdrivden vård.

Ta formuleringar från White book om informationsdriven vård som Markus och Magnus skriver.