Startsidan
Startsidan

Sjuksköterskors input avgörande för smarta sensorprodukter inom sårvård

Inom EU-projektet Datadriven Innovation i Halland har Leap for life under de senaste månaderna genomfört intervjuer med sjuksköterskor som dagligen arbetar med svårläkta sår. Syftet med intervjuerna har varit att samla information som kan användas av det Halmstadsbaserade sårvårdsföretaget Odinwell, som för närvarande arbetar med utveckling av smarta sensorprodukter för monitorering av svårläkta sår.

Projektet har pågått sedan december 2022 och handlar om att förstå hur arbetet med svårläkta sår inom hemsjukvården ser ut idag. Genom att intervjua sjuksköterskor som arbetar med svårläkta sår i Halmstad kommun överförs värdefull kunskap till företaget.

Susanne Olausson, vd på Odinwell, betonar vikten av att få input från vårdpersonalen:
– Det finns mycket information som man inte kan läsa sig till och genom dialogerna med sjuksköterskorna har vi fått många viktiga insikter i arbetet med svårläkta sår.

En människa som ligger i en säng med ett digitalt förband på armen. Illustration.

Genom att integrera en sensor i förbandet kan man visa progressionen av en sårläkning utan att behöva öppna förbandet. Illustration från odinwell.com

Svårläkta sår är ett växande samhällsproblem som påverkar allt fler människor runt om i världen. En utmaning för vårdpersonalen är att veta när och hur ofta förbandet bör bytas ut vilket annars kan leda till smärta, försämrad läkning, öppna sår, fuktighet och nedbrytning av vävnad samt ökad infektionsrisk hos patienten. Genom att integrera en sensor i förbandet kan man visa progressionen av en sårläkning utan att behöva öppna förbandet, eftersom öppning av förbandet hämmar sårläkningen med upp till sex timmar.

Kvinna med mellanblondt rakt hår och svart blus tittar in i kameran.

Emma Börjesson, projektledare.

– Detta projekt visar på vikten av samarbete mellan näringsliv och vårdpersonal inom hälsoinnovation. Genom att få input från de som arbetar med patienterna dagligen kan man skapa produkter som verkligen löser problem och underlättar arbetet för vårdpersonalen, säger Emma Börjesson, projektledare på Leap for life.

– Projektet har gett oss många uppslag till utvecklingsområden för vår produkt, avslutar Susanne Olausson.

Text: Ida Hammar
Toppbild och illustration: lånade från odinwell.com
Porträttbild: Anders Sällström

Har du också en produkt inom hälsoinnovation och behöver komma i kontakt med vården för input? Eller arbetar du inom hälsoinnovation och vill bidra med din kompetens i liknande projekt tillsammans med näringslivet? Tveka inte att kontakta Leap for Life för att se hur vi kan samarbeta och skapa innovativa lösningar inom vården.

Publicerat den