Startsidan
Startsidan

Vision och mission

Vision

Vi vill att människor – oberoende av kön, ålder, etnicitet och ekonomiska förutsättningar – ska få bästa möjliga vård. Med det menar vi på rätt plats, på så kort tid som möjligt och på ett sätt som får varje individ att känna sig trygg och må så bra hen kan, i den situation hen befinner sig.

Mission

Leap for Life samlar aktörer från region, kommun, akademi och näringsliv. Tillsammans gör och möjliggör vi förändringar och driver på utvecklingen av framtidens vård.

Vi är övertygade om att det finns smartare sätt att bedriva vård och egenvård än idag. Vi vill göra vården mer uppkopplad och datadriven samt individualiserad för att se till att både patienter och de som arbetar i vården får en bättre vardag.

Uppdaterat den