Startsidan
Startsidan

Vårt uppdrag

Leap for Life är ett innovationscentrum för informationsdriven vård – en plats för vårdvärldens pionjärer. Med Leap for Life samlar vi aktörer för att samarbeta, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt.

Vi behöver alla tänka om

Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Hälsoklyftorna växer, förekomsten av övervikt, fetma och högt blodtryck ökar och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Eftersom fler människor samtidigt lever längre – tack vare medicinska genombrott och större välstånd – ökar också behovet av kvalificerad vård och omsorg. Kostnaderna kommer att öka markant.

Informationsdriven vård – där hälsodata möter AI

Tack vare den tekniska utvecklingen genereras det varje dag enorma mängder hälsodata – både inom vården och av andra aktörer. Det rör sig om allt från information om enskilda individers behandling och hälsa i register och journaler till hälso- och livsstilsinformation som samlas i appar och sensorer.

För att klara av de utmaningar som sjukvården står inför krävs större fokus på förebyggande insatser. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att dra slutsatser om insamlad hälsodata, kan exempelvis vårdpersonal eller sjukhusledningar fatta mer välgrundade beslut och vården bli ännu mer individanpassad. Konceptet kallas informationsdriven vård och är inriktningen för innovationscentrumet Leap for Life.

Illustration med prickar som visar hur data leder till förändring.

Informationsdriven vård: genom att lära sig av de slutsatser som kan dras med hjälp av analys av insamlad data kan förändring uppnås.

Rätt förutsättningar i Halland

I Halland har det länge funnits ett nära samarbete mellan offentlig sektor, akademi och näringsliv. Högskolan i Halmstad har byggt upp ett starkt centrum kring AI och maskininlärning och Region Halland har etablerat en nationellt ledande position inom informationsdriven vård. Detta har uppnåtts genom effektiv samverkan, fokusering av resurser och etablering av starka internationella nätverk.

Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg.

En hand håller upp en mobilskärm med grön text. En hand klickar på en klocka som sitter på en handled.

Med hjälp av artificiell intelligens (AI) kan vi använda data och digitala lösningar för intelligenta beslutsstöd och diagnostik.

De globala hållbarhetsmålen – Agenda 2030

Leap for Life bidrar genom sin verksamhet till flera av de globala målen i Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Bland annat genom:

  • Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. 
  • Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. 
  • Mål 8: Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
  • Mål 9: Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. 
  • Mål 10: Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Med datadriven innovation kan tekniken individanpassas i en värld där vi behöver hitta nya sätt att leverera hög tillgänglighet för vård och omsorg och samtidigt leverera hög kvalitet kostnadseffektivt. Genom att ha ett extra fokus på AI för cirkulär omställning kommer vi även att aktivt kunna erbjuda bolag att påverka sitt klimatavtryck.
De Globala Hållbarhetsmålen

Uppdaterat den

Anne-Christine Hertz Verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 070-538 45 55