Startsidan
Startsidan

Seminarieserie om informationsdriven vård

Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner arrangerar tillsammans en återkommande digital seminarieserie som bidrar till att skapa förståelse för hur informationsdriven vård kan bidra till svensk hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt att redogöra för hur kunskapsläget ser ut.

Seminarieserien vänder sig till dig som är intresserad av området och arbetar som chef, verksamhetsutvecklare eller forskare.

  • 11 september
  • 6 november

Tid: 8:00-9:00
Plats: Zoom

Mer information om teman kommer att presenteras längre fram.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 4 mars klockan 16.00.

Tidigare seminarier

8 november 2023 – Utmaningar med användandet av AI inom hälso- och sjukvården

Artificiell intelligens (AI) kan hjälpa hälso- och sjukvården att hantera sitt uppdrag med att erbjuda vårdtagarna en mer personcentrerad vård, men det finns utmaningar med den nya tekniken.

Seminariet kommer att belysa tekniska, etiska och juridiska aspekter av att implementera AI för en mer personcentrerad vård. Vidare kommer det också att beröra utmaningar som finns med att dela AI-modeller mellan olika instanser såsom myndigheter och regioner.
Seminariet hålls på engelska.

Medverkande

Robert Lowe, senior forskare vid RISE och docent inom kognitionsvetenskap vid Göteborgs universitet
Jens Lundström, universitetslektor inom maskininlärning och artificiell intelligens vid Högskolan i Halmstad

6 september 2023 – Idégenerering inom vården med hjälp av artificiell intelligens

Hur definierar man en bra idé? Och kan man träna en dator att hitta bra idéer?

Under seminariet kommer vi att lyfta ett case där man med hjälp av automatisk idégenerering fick fram idéer till att lösa vårdrelaterade infektioner.

Medverkande

Fábio Gama, universitetslektor i vårdinnovation vid Högskolan i Halmstad
Mahmoud Rahat
, lektor i maskininlärning vid Högskolan i Halmstad

Vi kommer även att få ta del av Marie Elm Ågren och Emilie Rawlings reflektioner kring hur deras arbete med idégenerering ser ut idag. Marie Elm Ågren är Kvalitets- och Utvecklingschef på Socialförvaltningen i Laholm och Emilie Rawlings är Utvecklingsstrateg i Varbergs kommun.

19 april 2023 – Att gå från teori till praktik

Går det att dela information mellan huvudmän? Det ska Region Kronoberg och Ljungby kommun ta reda på när de med hjälp av AI och digitala hjälpmedel ska följa patientens flöde genom hela hälso- och sjukvårdskedjan (både kommun och region).

Josephine Jernberg, projektledare Campus Ljungby

Hur kan man på ett mer datadrivet sätt förstå om personer på ett säkert sätt kan skickas hem från akutmottagningen eller behöver läggas in för vidare vård? Vi få höra om nuläget från pågående projekt som Högskolan i Halmstad och Lunds universitet ansvarar för.

Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet

1 februari 2023 – Hur påverkas patientsäkerheten av användningen av AI-lösningar i vården?

Implementering och användandet av artificiell intelligens (AI) inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg spås öka inom de kommande åren. Samtidigt finns det frågetecken kring hur användandet av AI påverkar patientsäkerheten. Seminariet belyser dessa frågor samt forsknings-case som berör AI och patientsäkerhet. Presentationerna ges på engelska.

Talare

  • Carl Macrae, Professor of Organisational Behaviour and Psychology in University of Nottingham, gästprofessor i digital säkerhet vid Högskolan i Halmstad
  • Elin Siira, postdoktor i hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad

Tema: Samproduktion och värdeskapande vid införandet av informationsdriven vård.

2 november 2022 – Hur kan man skapa en förändringsbenägen organisation?

Hur kan vi göra vår organisation mottaglig för förändring? Vad ställer det för krav på kultur och ledning? Hur kan vi använda nudging och kommunikation? Vikten av rätt information till rätt person och vid rätt tid.

Malin Kaiser, utvecklingsledare, Närsjukvården
Marlene Esbjörnsdotter-Midtvedt, verksamhetschef/sjuksköterska, Digital vårdcentral Halland

Carl Savage, senior forskare inom Medical Management och AI-implementering i vården

Maria Tarvis, kommundoktorand från Varberg

7 september 2022 – Hur påverkas förändringsarbete av olika perspektiv på förändring?

Vid detta seminarium belyser vi innovations- och förbättringsarbetets komplexitet. Hur möter man kraven på att lösningarna ska vara evidensbaserade, spridningsbara och lönsamma samtidigt som de ska generera värde för både individ, verksamhet och samhälle? Hur påverkar förståelse för olika former av förändringsprocesser de strategiska och operativa valen?
Geomapping – ringar in geografiska områden för preventiva insatser
Ulf Strömberg, professor i epidemiologisk metodik, Region Halland

Ett implementeringsperspektiv på informationsdriven hälso- och sjukvård
Per Nilsen, professor implementeringsvetenskap, Högskolan i Halmstad

6 april – Hur kan man åstadkomma samproduktion mellan olika intressenter?

Årets andra seminarium fördjupar sig i temat samproduktion. Olika verksamheter ger exempel från aktuella projekt och reflekterar kring tillvägagångssätt, utmaningar och lösningar de har stött på längs vägen. Vi kompletterar detta med insikter från olika vetenskapsområden som kan hjälpa oss att lyckas med införandet av informationsdriven vård. Vilka är kunskapsområdenas styrkor och begränsningar i förhållande till införande av informationsdriven vård och hur kan de bidra till processen för en framgångsrik AI-tillämpning?

Förändringsledning i praktiken
Marie Elm Ågren, kvalitets- och utvecklingschef Laholms Kommun och Noor Awad, kvalitetsutvecklare

Kom som du är – Utvecklingsarbete på Ungdomsmottagningen Halland
Josefine Brydolf, avdelningschef Ungdomsmottagningen Halland Söder och Marie Polding, avdelningschef Ungdomsmottagningen Halland Norr.

Hur kan man förstå samproduktion – en teoretisk och praktisk orientering?
Petra Svedberg, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad

9 februari 2022 – Hur kan man planera för förändringsprocesser som skapar värde?

Vid detta tillfälle fokuserade vi på begreppen som vi använder oss av – vad menas med värdeskapande och samproduktion? Varför är de avgörande för att lyckas med det ständiga förbättringsarbetet? Vilka antaganden finns om vilka som är engagerade i processen och vilka roller spelar de?

Kommunal och regional samverkansstruktur i Halland
Britta Engvall, hälso- och sjukvårdstrateg, Regionkontoret, Region Halland

Gemensam målbild för Nära vård i Halland
Eva Müller, projektledare God och nära vård och tillförordnad MAS, Socialförvaltningen Hälso-och sjukvård, Laholms Kommun

Arbetssätt för Patientkontrakt i Halland
Victoria Andersson, projektledare, Regionkontoret, Region Halland

Hur kan vi veta om den nära vården verkligen är god?
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad

Barnhänder i ring som håller varsin pusselbit. Bild.
Logotyper från de halländska kommunerna, Region Halland, HDS mfl.
INFORMATION OM EVENEMANGET 11 september 08:00 - 09:00 Zoom
Anna Maria Mårtensson Projektledare Högskolan i Halmstad 072-977 37 21
Logotyper