Startsidan
Startsidan

Seminarieserie om informationsdriven vård

Högskolan i Halmstad, Region Halland och Hallands kommuner arrangerar tillsammans en återkommande digital seminarieserie som bidrar till att skapa förståelse för hur informationsdriven vård kan bidra till svensk hälso- och sjukvård och vård och omsorg, samt att redogöra för hur kunskapsläget ser ut. Seminarieserien är till för dig som är intresserad av området och arbetar som chef, verksamhetsutvecklare eller forskare.

Om seminarieserien

Vården står inför stora utmaningar som inte enbart kan lösas genom mer resurser eller av enskilda aktörer. Därför kommer så kallad informationsdriven vård spela en viktig roll för att lösa flera av hälso- och sjukvårdens och vård- och omsorgens utmaningar.

Informationsdriven vård handlar kort sagt om hur vi använder data och information i vården. För att kunna komma vidare i detta banbrytande och utforskande arbetet behöver vi skapa plattformar där vi kan dela det nuvarande kunskapsläget med varandra, få inspiration och syn på pågående projekt och initiativ, hitta nya samarbetspartners och kunna diskutera utmaningar man stöter på längs vägen.

Syftet med seminarieserien är att vara en sådan plattform. Här varvas föreläsningar med informella gemensamma samtal och deltagarna får en möjlighet att inhämta ny kunskap, mötas över organisations- och verksamhetsgränser, diskutera och reflektera tillsammans.

Evenemanget riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och forskare.

Seminarierna ska bidra till att:

  • öka förståelsen för området via att sprida forskningsresultat och exempel från pågående initiativ med verksamheten.
  • få inspiration, vilja och mod att påbörja sin resa till att arbeta mer informationsbaserat.
  • vara en gemensam plattform för ett kunskapsutbyte.
  • minska gapet mellan akademi, offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle.
  • skapa nya kontakter.
INFORMATION OM EVENEMANGET 01 februari - 19 april 08:00 - 09:30 Zoom
Anna Maria Mårtensson Tf verksamhetsansvarig Högskolan i Halmstad 072-977 37 21