Startsidan
Startsidan

AI och hälsodata

Digitaliseringen skapar förutsättningar för framtidens vård där artificiell intelligens, genteknologi och tillgång till mängder av hälsodata kan användas i utvecklingen av nya, mer precisa behandlingar. Vi ser nu hur framstegen banar väg för en rekordsnabb utveckling av vaccin och nya läkemedel mot coronaviruset. För att ta vara på möjligheterna krävs samverkan mellan forskning, sjukvård och företag inom life science och IT.

Man med glasögon ser in i kameran. Foto

Den 2–3 september arrangerade Dagens Medicin konferensen Omstart Sverige: vårdskuld och välfärdskris – vägval och lösningar. Konferensen hölls digitalt och samlade representanter från många olika branscher för att kraftsamla i spåren av coronapandemin och tillsammans hitta nya lösningar på de stora välfärdsutmaningar som nu väntar i Sveriges regioner och kommuner.

Mattias Ohlsson, professor i maskininlärning vid Högskolan i Halmstad, höll en presenation under konferensen med titeln "AI och hälsodata – acceleratorer för nya framsteg inom life science och sjukvård". Där berättade han bland annat om det unika samarbetet inom informationsdriven vård som finns i Halland, det vill säga det som nu samlas under Leap for Life.

Se Mattias Ohlssons presentation:

Presentationen i korthet

Den snabba utvecklingen inom AI och maskinlärning samt tillgång till data möjliggör en omställning till en mer informationsdriven hälso- och sjukvård. I seminariet talade Mattias Ohlsson om områden där AI har gjort stora framsteg, visionen om den informationsdrivna vården samt det viktiga med att tillgängliggöra data. Som ett avslut tog Mattias Ohlsson upp samarbetet med Region Halland samt de aktiviteter som finns på Högskolan.

Publicerat den