Startsidan
Startsidan

Hallands nya innovationscentrum för informationsdriven vård

I dag lanseras Leap for Life – Hallands satsning på framtidens vård och omsorg. Det är Högskolan i Halmstad, Region Halland, alla halländska kommuner och regionens näringsliv som startar ett gemensamt innovationscentrum för informationsdriven vård.

"Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård."

Magnus Clarin

Vården och världen befinner sig mitt uppe i stora utmaningar. Pandemier, en åldrande befolkning och färre vårdande händer kräver nya lösningar för att en god hälso- och sjukvård ska kunna bibehållas. Genom att använda artificiell intelligens (AI) för att dra slutsatser om insamlad hälsodata, kan exempelvis vårdpersonal eller sjukhusledningar fatta mer välgrundade beslut och vården bli ännu mer individanpassad. Konceptet kallas informationsdriven vård och blir inriktningen för det nya innovationscentrumet Leap for Life.

– För att lösa de utmaningar som vård och omsorg står inför behöver vi alla samarbeta. Med Leap for Life samlar vi aktörer för att samverka, driva innovation och fungera som en motor för förändring inom vården – regionalt, nationellt och internationellt, säger Anne-Christine Hertz, verksamhetsansvarig för Leap for Life.

Rätt förutsättningar finns i Halland

Leap for Life är en utveckling och förnyelse av den halländska samverkansarenan Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) som startade sin verksamhet 2009. Precis som HCH är Leap for Life samägt av Högskolan i Halmstad, Region Halland och samtliga halländska kommuner – Halmstad, Laholm, Hylte, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. Leap for Life har sina lokaler på Högskolan i Halmstad som är värdorganisation. Samarbetet mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor är centralt för Leap for Life, precis som det har varit för HCH.

– Leap for Life samlar det nödvändiga ekosystem av kompetenser – vårdutveckling, näringslivsutveckling och forskning – som behövs för att gemensamt driva Hallands unika satsning på informationsdriven vård. Halland har de förutsättningar som krävs för att ta klivet in framtidens vård och omsorg, säger Magnus Clarin, akademichef på Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad.

En läkare i sjukhusmiljö tittar in i kameran. Nedanför henne står det: "Leap for Life – innovationscentrum för informationsdriven vård"

Lansering den 10 september 2020

Leap for Life är den nya inriktningen och det nya namnet på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). När Leap for Life lanseras den 10 september sker följande:

Medarbetare och projekt vid HCH

Medarbetare vid HCH blir nu medarbetare vid Leap for Life. De två EU-projekten Testmiljö Halland – Framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas och CareWare Nordic som båda löper till augusti 2021, följer med till Leap for Life.

Lokaler på Högskolan

Leap for Life finns i HCH:s tidigare lokaler i glasgången mitt emot restaurang Spiro. På glasväggarna syns redan Leaps grafiska profil.

Webbplats

I dag, den 10 september, lanseras Leaps webbplats: www.leapforlife.se Länk till annan webbplats.. Samtidigt släcks HCH:s webbplats, https://halsoteknikcentrum.hh.se Länk till annan webbplats. (och pekar på www.leapforlife.se).

Sociala medier

Leap for Life övertar HCH:s upparbetade sociala kanaler som byter namn till Leap for Life.

Innovationskonferensen 2020

Leap for Life presenteras under Högskolan i Halmstads årliga innovationskonferens den 17 september. Läs mer på www.hh.se/innovationskonferens Länk till annan webbplats.

Publicerat den