Startsidan
Startsidan

Peter Uppman årets alumn vid Högskolan i Halmstad

För att han ”genom sitt innovativa tänkande och positiva synsätt är en värdefull ambassadör för och samarbetspartner till Högskolan” tilldelas Peter Uppman, innovationsstrateg på Region Halland, utmärkelsen Årets alumn 2021 vid Högskolan i Halmstad.
–Jag känner mig väldigt stolt. Högskolan i Halmstad ligger mig väldigt varmt om hjärtat.

För fjärde året i rad uppmärksammar Högskolan i Halmstad en alumn som är en god ambassadör och som efter studierna fortsatt bidrar till Högskolans verksamhet och utveckling. Årets mottagare av utmärkelsen Årets alumn är en hedrad och stolt Peter Uppman:

– Det känns otroligt hedrande att få den här utmärkelsen, det betyder väldigt mycket för mig. Högskolan i Halmstad ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Jag har haft en koppling till Högskolan genom hela mitt yrkesliv och tycker att man gör fantastiskt mycket gott. Jag känner mig väldigt stolt över utmärkelsen Årets alumn.

Man stå framför svart vägg med texten "LEAP" bakom sig.

Peter Uppman är en värdefull ambassadör och viktig samarbetspartner till Högskolan.

– Peter gör mycket för Högskolan och vår verksamhet. Dels för studenternas utveckling, dels genom det samverkansarbete som han driver. Det är väldigt roligt att se att hans engagemang har hållit i sig i över 20 år och han förtjänar verkligen utmärkelsen Årets alumn, säger Anders Nelson, vicerektor vid Högskolan i Halmstad.

Samarbete med Högskolan sedan 1996

Peter Uppman flyttade till Halmstad 1996 för att läsa programmet Utvecklingsingenjör på Högskolan. En flytt som inte bara blev starten för hans karriär, utan också kom att betyda mycket på det personliga planet.

– Både yrkesmässigt och privat skulle jag säga att jag är helt beroende av att ha gått på Högskolan i Halmstad. Det har format hela mitt liv. Jag är gift med en annan utvecklingsingenjör som jag så klart träffade på Högskolan. Vi träffades egentligen inte genom studierna, utan genom mitt engagemang i föreningslivet, bland annat Halmstadspexet. Jag har fortfarande, drygt 20 år efter min examen, kontakt med flera av spexarna genom teaterföreningen Göörglad.

Efter examen från Högskolan startade Peter Uppman företag med en av sina studiekamrater. De fick hjälp av det som då hette innovationsgruppen på Högskolan att komma i gång med företaget. Det gjorde också att de blev kvar på campusområdet i ytterligare fem år eftersom de fick kontorsplats, tillsammans med flera andra nystartade företag, i en lokal på området.

– Där hade vi ett otroligt nätverk med andra företagare som alla kom från Högskolan i Halmstad från början. Det nätverket har jag också med mig än i dag och har haft väldigt mycket nytta av.

Att arbeta i samma lokaler som Högskolan var bara början för Peter Uppmans fortsatta koppling till lärosätet efter examen.

– Jag fick dessutom komma in och jobba i det som då var Science Park Halmstad och som i dag heter HighFive, med inkubatorn och utveckling. Hade jag inte gjort det, hade jag inte hamnat där jag är i dag, det kan jag lova. Jag har haft väldigt mycket nytta av det som Högskolan har gett mig.

Fortsatt mycket engagemang

I dag arbetar Peter Uppman som innovationsstrateg på Region Halland. På en del av tjänsten är han näringslivskoordinator på Leap for Life, ett innovationscentrum som samfinansieras av bland annat Högskolan i Halmstad och Region Halland. I båda sina yrkesroller, och även därutöver, ger han mycket av sin tid till Högskolan.

– Jag har fortfarande mycket engagemang på Högskolan. Jag är mentor till en sistaårsstudent från Utvecklingsingenjörsprogrammet varje år och jag sitter med i juryn för Fåhréstipendiet. Det är otroligt lärorikt att få träffa dagens studenter, säger Peter Uppman och fortsätter:

– Rent yrkesmässigt är jag på Högskolan två dagar i veckan eftersom Leap for Life har sina lokaler på Högskolan. Högskolan präglar både Halmstad och Halland väldigt mycket och därför är det viktigt att behålla banden. Mycket av utvecklingen och innovationen i Halland kommer från Högskolan och regional utveckling är en väsentlig del i mitt jobb.

Två händer i en persons knä. Ena handen petar på en ring på andra handen.

Peter Uppman har kvar sin klassring han fick från Utvecklingsingenjörsprogrammet.

Mer än bara en utbildning

För Peter Uppman var utbildningen viktig och han tog med sig mycket av kunskaperna inom ekonomi, marknadsföring och administration till sitt eget företag. Kurser som under studietiden kändes onödiga, kom senare till stor nytta. Något som han har haft ännu större nytta av är de nätverk som han skapade under studietiden. Det är också ett råd han vill ge till de studenter som nu tar examen från Högskolan i Halmstad.

– Jag tycker att alla som tar examen från Högskolan i Halmstad har med sig någonting i bagaget som är väldigt värdefullt. Värdet av att studera på en lite mindre högskola, som har ett helt annat nätverk än de stora lärosätena, är stort. Det har du mycket att vinna på! Ett råd jag vill ge alla studenter som slutar nu är: behåll nätverket och ta med det ut i yrkeslivet – och forma din egen framtid!

Motiveringen

Utmärkelsen Årets alumn vid Högskolan i Halmstad 2021 går till Peter Uppman för sitt innovativa tänkande och positiva synsätt och att han är en värdefull ambassadör för och samarbetspartner till Högskolan.

Peter Uppman är verkligen en alumn som andas ”där olika perspektiv möts” och som har gjort mycket för Högskolan, Halmstad och Halland genom sin nätverkande roll på Leap for life. Hans arbete bidrar till utveckling av produkter och tjänster inom hälso- och sjukvård, intressanta samtal nyckelpersoner emellan och givande paneldiskussioner inom ämnet. Peter Uppman är en uppskattad kollega och en positiv person som värdesätter kontakten med Högskolan i Halmstad. Han är en mycket god förebild för Högskolans studenter eftersom han alltid uppmuntrar till utveckling och ställer upp för andra. Med ett öppet sinne tar han vara på det som finns runt omkring honom och bidrar till att göra Högskolan, Halmstad och Halland till en attraktiv och kreativ plats.

Peter Uppman Näringslivskoordinator Region Halland 035-13 48 00

Publicerat den