Startsidan
Startsidan

Artificiell intelligens och precisionshälsa vid Högskolan i Halmstad

I Högskolans nya forskningsprofil CAISR Health möts forskning om AI-verktyg och forskning om hur dessa kan implementeras inom vården. Temat är AI och precisionshälsa och forskningen bedrivs i samarbete med Region Halland och näringslivet. CAISR Health startar i dag, den 1 juli, och profilens forskningsprojekt rullar igång i augusti.

Den nya forskningsprofilen CAISR Health fokuserar på informationsdriven vård och hur detta bäst implementeras i hälso- och sjukvården. I profilen samarbetar forskare vid Högskolan med Region Halland, Brigham and Women’s Hospital i Boston och företagen Cambio, Capio Sverige, Hallandia V, Mölnlycke, Novartis, InterSystems och Visiba Care.

Forskning på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst implementeras

CAISR Health fokuserar på att använda den data som genereras genom hela vårdkedjan till ett kvalificerat beslutsstöd för hälso- och sjukvården.

– Data genereras varje gång personer är i kontakt med sjukvården, när de hämtar ut mediciner, eller när de befinner sig i så kallade ”intelligenta miljöer”. Data kan förädlas till kunskap för att till exempel bättre avgöra när en patient är redo att skrivas ut, vilken behandling en individ kan ha mest nytta av och säkerställa att behandlingen uppfyller sina mål, säger Mattias Ohlsson, projektledare för CAISR Health och professor i informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad och Lunds universitet.

Tillgången på hälsodata möjliggörs av Region Halland och kompletteras med en omfattande ”health data factory” som Högskolan och Region Halland har investerat i. Målet är att etablera en forskningsprofil på toppnivå om hur informationsdriven vård bäst utvecklas, implementeras och används, om integritetsbevarande distribuerad datautvinning och maskininlärning i hälso- och sjukvårdssammanhang.

Bild med prickar som beskriver processen för informationsdriven vård. Data blir till information, som blir till lärdom, som i sin tur leder till insikt, kunskap och slutligen förändring.

Beslutsstöd vid hjärtsvikt och psykisk ohälsa

Inom forskningsprofilen CAISR Health ska flera olika projekt bedrivas – alla med syfte att utveckla och implementera informationsdriven vård.

– I vår forskning kombinerar vi data från sjukvården med data från exempelvis smarta klockor och sensorer. Med informationsdriven vård kan man agera mer proaktivt och hälsoförebyggande. Ett av våra projekt syftar till att förutse vilka unga vuxna som riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, för att kunna erbjuda dessa individer stöd på ett tidigt stadium. Ett annat projekt fokuserar på sårläkning medan ett tredje projekt tillhandahåller beslutsstöd för läkare i samband med utskrivning av hjärtsviktspatienter, säger Kobra (Farzaneh) Etminani, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad.

Markus Lingman är överläkare och strateg vid Region Halland och delaktig i CAISR Health:
– Informationsdriven vård handlar om att leverera faktabaserad och individfokuserad precisionsvård. Den informationsdrivna vården minskar fragmenteringen eftersom den sammanfogar olika delar av sjukvården till en helhet. Det minskar risken för över- eller underbehandling, vilket gynnar såväl individen som skattebetalarna, säger Markus Lingman och fortsätter:

– En nära samverkan mellan akademi, näringsliv och regionen inom ramen för CAISR Health gör det möjligt att snabbt överföra ny forskningskunskap till konkret patientvärde i form av längre livslängd, ökad hälsa och ett ökat förtroende för sjukvården. AI är också ett viktigt verktyg för att främja en jämlik vård.

Åtta personer står i grupp och ler mot kameran.

Jens Nygren, Kobra (Farzaneh) Etminani, Thorsteinn Rögnvaldsson, Mattias Ohlsson, Lena-Karin Erlandsson, Markus Lingman, Petra Svedberg och Magnus Clarin är alla delaktiga inom CAISR Health.

Text: Louise Wandel och Thorsteinn Rögnvaldsson
Bildcollage, illustration och foto: Dan Bergmark

Forskningsprofilen CAISR Health finansieras av KK-stiftelsen. Profilen är starkt knuten till forsknings- och utbildningscentrumet CAISR och det lärosätesövergripande profilområdet Hälsoinnovation vid Högskolan i Halmstad samt till Hallands gemensamma innovationscentrum för informationsdriven vård, Leap for Life och det industriella forskningscentrumet för datadriven hälso- och sjukvård, Health Data Factory. CAISR Health samlar forskare från två forskningsmiljöer vid Högskolan i Halmstad, Inbyggda och intelligenta system (EIS) och Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).

Publicerat den