Startsidan
Startsidan

Tre testprojekt inom Testmiljö Halland

Voysify är en tjänst som översätter språk, Healo erbjuder rehabiliteringshjälp digitalt och Lifesify är en utbildningsplattform – alla tre har fått hjälp av Leap for Life i det som kallas testprojekt. I projekten hjälper Leap företag att utveckla och förbättra produkter och tjänster.

Nyligen har tre olika testprojekt inom ramen för projektet Testmiljö Halland genomförts: Voysify, Healo och Lifesify. De handlade om att hitta förbättringsmöjligheter, utvärdera och kartlägga allt från behov till användning. Alla testprojekt som Leap är en del av har olika förutsättningar, mål och resultat men en sak de har gemensamt är att de syftar till att utveckla och förbättra vård och omsorg.

Test i skarp miljö

Voysify är en tjänst som översätter språk för att hjälpa personer att snabbt och enkelt kunna förstå varandra, i syfte att ge alla lika möjlighet att kommunicera med olika samhällsfunktioner. Målet med testprojektet var att identifiera utvecklingsområden inom samtalskvalitet och användarupplevelse; faktorer som kan ligga till grund för fortsatt produktutveckling. Prototypen av Voysify, som är en dator som går att prata med, testades på biblioteket och DigiDelcenter i Hylte kommun under tre veckor.

man ser in i kameran. Han har glasögon och ljust hår. Porträtt.

Johan Wallin, en av grundarna till Voysify.

– Det kan till exempel vara frågor på sjukhus där någon behöver förklara var de har ont någonstans. Där behöver man få tag i en tolk, men med Voysify behövs inte det, säger Johan Wallin, en av grundarna till Voysify.

Hylte kommun beskriver själva att de får väldigt mycket besök till sina verksamheter i kommunen, bland annat till kontaktcenter och DigiDelcenter där syftet är att kunna ge information till besökare, och för att öka tillgängligheten valde de att testa Voysify.

Johan Wallin var mycket nöjd med testprojektet. Både med upplägget och resultatet:

– Vi har fått möjlighet att testa många av de språk som Voysify erbjuder med hjälp av personalen, och de har verkligen satt vår produkt på prov. Det är jätteintressant och det är det som ger oss användbar feedback.

Tre testprojekt

Medan Voysify testades i sin tänkta miljö genomfördes två andra testprojekt. Det ena var en utvärdering och kartläggning av den digitala plattformen Healo, som erbjuder fysioterapi och rehabilitering i digital form, för att ge vårdpersonal en bättre översikt och kunna erbjuda variation i patienters träningsplaner. Patienterna slipper att få övningar på papper och har både träningsplan och kontakt med vårdgivaren i telefonen. De fick bland annat hjälp av Max Angenius, interaktionsdesigner på Leap for Life, att identifiera förbättringsmöjligheter kopplade till användbarhet i sitt digitala gränssnitt.

– Vi utgick från ett expertperspektiv, där vi utvärderade företagets digitala gränssnitt i relation till etablerade designprinciper och praxis. När vi identifierar förbättringsmöjligheter dokumenterar vi det och förklarar varför de är problematiska. Varje problem får en prioriteringsgrad av oss. Vi skickar också med skärmdumpar för att illustrera problemet och förbättringsförslag på hur företaget kan lösa det, säger Max Angenius och fortsätter:

– Det handlar exempelvis om att vara konsekvent i hur visuella element, så som knappar, utformas och fungerar. Inkonsekvent design gör det svårare för en användare att lära sig hur tjänsten fungerar. Det var ett lärorikt projekt att genomföra och vi är glada att företaget har uppskattat resultatet och har återkopplat till oss att de haft stor nytta av det.

man ser in i kameran och let. Porträttfoto.

Max Angenius, interaktionsdesigner på Leap for Life.

Även Lifesify fick hjälp med att kartlägga sin tjänst, en digital utbildningsplattform som erbjuder tillgängliga och anpassade utbildningar. Det gjordes också en behovsanalys av utbildningsinsatser, kompetensutveckling och introduktioner för personal inom äldreomsorgen. Detta för att veta var en digital utbildningsplattform passar in och vad den bör uppfylla.

Om Testmiljö Halland

Projektet Testmiljö Halland – framtidens vård och omsorg med smarta hemmet som bas bedrivs mellan 2018 och 2021. Projektet möjliggör för näringslivet och den offentliga sektorn att kunna leverera de mest konkurrenskraftiga produkterna och tjänsterna för offentlig och privat vård i hemmet, med individen i centrum.

Testmiljö Halland

Leap for Life genomför, via projektet Testmiljö Halland, testprojekt under kontrollerade former och med en projektmodell för att säkerställa att det blir ett bra test för både behovsägaren och företaget.

Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62
Testmiljö Halland och Europeiska utvecklingsfonden

Publicerat den