Startsidan
Startsidan

Uppstart för nytt EU-projekt inom välfärdsteknologi

Leap for Life har tillsammans med Region Halland, flera danska kommuner och aktörer beviljats medel för EU-projektet CareWare Nordic 2. Det är ett treårigt samverkansprojekt mellan svenska och danska partners som syftar till att skapa mötesplatser mellan näringslivet och vården för utveckling och implementering av välfärdsteknologiska lösningar.

Kvinna med mörkt hår och grön tröja tittar in i kameran.

Virginia Wiman

Projektet bygger på de samlade erfarenheterna och resultatet av CareWare Nordic som genomfördes 2018–2022, och i veckan när det var dags för uppstart var samtliga aktörer på plats i Halmstad.

– Det känns jättekul att vara i gång med det nya projektet. Vi har tagit det bästa från första fasen av CareWare Nordic och utvecklat projektet så att det är ännu mer fokus på behoven från kommunerna och regionerna, säger Virginia Wiman, ansvarig projektledare på Leap for Life.

Uppstartskonferensen hade till syfte att konkretisera aktiviteter, uppgifter och roller samt utarbeta en arbets- och tidsplan för projektet.

– Mitt mål är att vi med CareWare Nordic 2 ska kunna stödja innovationssystemet i regioner, kommuner och privata företag genom kompetensutveckling och utveckling av en samverkansplattform, berättar Anna-Karin Holst Johannsen, övergripande projektledare för CareWare Nordic 2.

Gränsöverskridande samarbete

Projektet stöds av det EU-finansierade programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak (ÖKS) som är ett interregionalt samarbetsprogram som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Även om Danmark och Sverige har flera olikheter, som till exempel lagar och regler, har de två länderna hittat en gemensam nämnare i att utveckla välfärdsteknologi.

Kvinna tittar in i kameran och ler.

Anna-Karin Holst Johannsen

– I Norden ligger vi långt fram i utveckling och implementering av välfärdsteknologiska lösningar. Men de nordiska marknaderna är små och relativt isolerade och därför kan gränsöverskridande samarbete leda till mer innovation och målinriktad utveckling av lösningar inom hälsoområdet och ett mer framgångsrikt genomförande till gagn för både kommuner, regioner och företag, menar Anna-Karin Holst Johannsen.

Virginia Wiman instämmer:
– Det finns många likheter i utmaningarna i de båda länderna och genom vårt nära samarbete har vi goda möjligheter att skapa värde för invånarna i både Sverige och Danmark.

Framtidsinriktad satsning på hälsoinnovation

För att möta morgondagens behov inom vård och omsorg krävs en satsning på hälsoinnovation och välfärdsteknik, och CareWare Nordic 2 är en del av den satsningen.

Under projektet första del utvecklades ett antal mötesplatser och plattformar för att dela den senaste kunskapen och erfarenheten inom området välfärdsteknik. Dessa plattformar och mötesplatser ska i projektets nästa fas användas för att ytterligare stärka samarbetet mellan företag, offentliga organisationer, akademin och civilsamhället kring utveckling av nya gemensamma lösningar. Lösningar som ska bidra till bättre och mer kompetensutveckling, behovsidentifiering, brukarmedverkan och implementering i välfärden.

Leap for Life har en koordinerande roll i projektet och är mycket nöjda efter uppstartsdagarna.

– Det jag främst tar med mig från dessa dagar är att vi har en bra sammansättning i projektgruppen där vi bidrar med olika perspektiv och kompetenser som kommer vara värdefulla i arbetet med behovsanalys och lösningarna, avslutar Virgina Wiman.

Text: Ida Hammar
Bild: Anders Sällström och Ida Hammar

Careware Nordic och EU Interreg logotyper

Publicerat den