Startsidan
Startsidan

Fullsatt när Markus Lingman bjöd på insikter om AI inom hälsosektorn

När det var dags för Markus Lingman, överläkare och strateg från Region Halland, att hålla sitt föredrag om artificiell intelligens (AI) inom hälsosektorn var det fullsatt i restaurang Mangold, Högskolan i Halmstad. Lunchföredraget, som lockade en engagerad publik, bjöd in till en överflygning av AI:s potential att omforma vården.

Markus Lingman, som 2020 fick utmärkelsen Årets AI-svensk för sitt framgångsrika arbete med att tillgängliggöra kunskap om användning av AI-teknik i sjukvården, poängterade att tiden för förundran över AI:s möjligheter är förbi. Det är dags att omsätta visioner till konkreta framsteg genom implementering.

En mer effektiv vård med AI

Under lunchföredraget lyfte Markus Lingman flera nyckelaspekter av AI:s roll inom vården. Ett exempel var hur AI kan effektivisera vårdarbetet och upptäcka mönster och samband som i princip är omöjliga för människan att observera. AI-analys av EKG och ögonbottenbilder kan tidigt ge indikationer på sjukdomar som Alzheimer, hjärtattack och stroke, samt hur AI kan förutspå risker för dödlighet baserat på olika data och mönster.

Markus Lingman bjöd inte bara på insikter utan lyfte även starka argument för att använda AI-teknologin ansvarsfullt inom vården.

En man med mörkt går och glasögon talar inför publik. Bild.

Markus Lingman blev 2020 Årets AI-svensk för sitt framgångsrika arbete med att tillgängliggöra kunskap om användning av AI-teknik i sjukvården.

Inkludera småföretagare

Och för idérika och drivna småföretag inom vårdsektorn betonade Markus Lingman vikten av att även inkludera dem i denna utveckling. Han tror att marknaden för startups och mindre bolag successivt kommer att hitta sin plats, och uppmanade dem till tålamod trots utmaningarna som en ibland långsam sjukvårdssektor kan innebära. Han poängterade att även om mottagarsidan kan uppfattas som långsam, så är den inte stillastående.

Leap for Life samarrangerade evenemanget med HighFive Innovationsarena och vi ser fram emot att fortsätta driva samtal och innovation inom området för att främja en bättre och mer hållbar framtid för vården.

Publicerat den