Startsidan
Startsidan

Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier

Leap for Life delar varje år ut Hälsoteknikalliansens utvecklingsstipendier. Stipendierna ska stimulera innovativa och kreativa examensarbeten (eller projekt) inom hälsoinnovation, som belyser till exempel nya arbetssätt, produkter, tjänster eller studier. Stipendierna delas ut till studenter vid Högskolan i Halmstad och ska vara en uppmuntran i utvecklingsprocessens tidiga skede. Ansökan är öppen under april/maj varje år, och stipendierna delas ut i samband med Högskolans examensmässa Utexpo.

Ansökan är stängd för 2022.

Ansökan

För att stipendiekommittén ska kunna bedöma din ansökan behöver du inkludera följande information om dig och ditt arbete. Om du söker tillsammans med någon annan, se till att allas personuppgifter finns med.

Personuppgifter

Namn
Utbildningsprogram
Personnummer
Adress
Telefon
E-post

Om arbetet

Titel på arbetet
Handledare
Sammanfattande beskrivning
Idé
Problembeskrivning
Definition av målgrupp och behov
Utvecklings- och innovationspotential

Motivering

Hur har arbetet berört hållbarhet, jämställdhet och användbarhet?
Varför ska just detta arbete få stipendiet?
Hur ska stipendiepengarna användas?

Skicka in din ansökan som .pdf eller .doc. Sista dagen att ansöka är 15:e maj.

Uppdaterat den

Frågor om stipendiet? Kontakta Elin!

Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62