Startsidan
Startsidan

Digital mötesplats och evenemang för omställda aktiviteter

Efter att myndigheternas nya restriktioner om social distansering trädde i kraft under våren till följd av coronavirusets utbrott fick verksamheten Aktiv senior pausa alla fysiska aktiviteter. Tillsammans med Leap for Life kompetensutvecklades personalen och den digitala mötesplatsen Nätverket skapades.

Aktiv senior, en del av kultur- och fritidsförvaltningen i Varbergs kommun, ville hitta ett alternativ till fysiska träffar när det inte längre var möjligt att ses. Eftersom behovet av socialt umgänge med gruppen fanns kvar tog Aktiv senior ett initiativ att digitalisera möten och aktiviteter. Anna-Lena Junghov, kommunkoordinator för Varberg på Leap for Life, hade sett ett liknande behov av digital omställning även inom socialförvaltningen, och påbörjade samarbetet tillsammans med Åsa Johnsson, verksamhetsutvecklare på Aktiv senior, och Elin Jonsson, forskningsingenjör på Leap for Life.

– Inom ramen för projektet CareWare Nordic, som är en del av Leap, finns ett uppdrag att kompetensutveckla personal i bland annat välfärdsteknik. Vår roll i samarbetet var att dela med oss av våra erfarenheter kring digitala mötesplattformar och vad som kan vara bra att tänka på när nya produkter ska testas, säger Elin Jonsson.

Ett förstorat coronavirus.

I och med coronautbrottet fick Aktiv senior pausa alla sina aktiviteter och hitta nya lösningar.

Samarbete för digital mötesplats

I projektet snabbutbildades personalen på Aktiv senior i att använda Microsoft Teams för att kunna hålla videomöten och skapade manualer för att hjälpa de seniorer som ville delta. Projektgruppen arbetade samtidigt med att hitta nya aktiviteter som gick att utföra digitalt och/eller i videomöten. Samarbetet mynnade ut i den digitala mötesplatsen Nätverket som sedan maj har bjudit in till kafferep, frågesporter och guidade turer på Hallands kulturhistoriska museum. I slutet av juni skickades en enkät ut till alla som anmält intresse att delta i Nätverket, och baserat på resultatet ser framtiden ljus ut för att fortsätta driva och utveckla den digitala mötesplatsen. Orden gemenskap, möjligheter och framtiden var exempel på svar som beskrev Nätverket och nästan alla som svarade på enkäten ville delta på fler träffar.

Evenemang med gemensamt fokus

I samband med initiativet mellan Leap och Varbergs kommun arrangerades evenemanget Inställt eller omställt? – ett digitalt evenemang där fem projekt och initiativ presenterades. Den gemensamma nämnaren var omställningar som gjorts till följd av coronautbrottet för att skapa nya mötesplatser och motverka ofrivillig ensamhet. Evenemanget var ett tillfälle för alla talare att inspirera varandra och åhörarna i det fortsatta arbetet.

Om Inställt eller omställt?

Fem projekt och initiativ presenterades under evenemanget.

Nätverket – aktiviteter på distans

Åsa Johnsson, Aktiv senior, Varbergs kommun
Aktiv Senior öppnade under våren en helt ny digital mötesplats. Vi har tillsammans med seniorerna testat att hålla i guidade visningar, frågesport och kafferep, vilket har visat sig vara mycket uppskattat i en tid där behovet av socialt utbyte varit stort.

Effektivare samverkan

Amanda Andersson, Äldreförvaltningen, Uppsala kommun
I mitt projekt utreder, samverkar, samordnar och koordinerar jag i syfte att hitta effektivare samverkan mellan kommun och civilsamhälle för att snabbt fånga upp och möta äldres behov med särskilt fokus på ofrivillig ensamhet.

Hjärterum – digitala möten i hemmet

Elin Peterson, High Five, Halmstad
I tider där vi ej kan vara fysiskt tillsammans ökar vårt behov att känna gemenskap. HighFive har därför tagit fram konceptet Hjärterum i samverkan med Hemvårdsförvaltningen och Alla hjärtans hus.

En äldrevänlig kommun

Kerstin Weivert, Social Hållbarhet, Gävle kommun
När pandemin slog till kraftsamlade vi och startade Stödlinje Corona! En presentation av hur vi i Gävle mobiliserade stöd och hjälp till personer i riskgrupp i samarbete med ideella krafter. Hur det har fungerat, vilka som fått stöd och hur vi tänker framåt.

Digitala möten inom kyrkan

Kristofer Almroth, Pingstförsamlingen, Halmstad
Hur gör man i kyrkan när man helt plötsligt inte får ses, och när stora delar av de man normalt träffar inte får komma? I Pingstkyrkan i Halmstad har man under våren och sommaren ställt om från fysiskt till digitalt med lite olika initiativ.

Kontakt arbete med aktiviteter på distans

Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62

Kontakt CareWare Nordic

Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47

Publicerat den