Startsidan
Startsidan

Ny handbok från experter inom informationsdriven vård

Nyligen släpptes boken En handbok för informationsdriven vård – insikter från insidan, med en samling unik kunskap från några proffs på området. Handboken berättar om det arbete som pågår inom informationsdriven vård, vilka lärdomar som dragits och hur det faktiskt går till, genom erfarenheter från verkligheten.

Boken behandlar allt från juridik till teknisk infrastruktur och är baserad på erfarenheter från flera personer inom området. Boken är skriven för att kunna användas som underlag i arbete inom informationsdriven vård, med faktiska händelser som speglar verkligheten som bas, och för att väcka tankar om hur vården arbetar med behov i relation till resurser. Huvudförfattare är Markus Lingman, överläkare och strateg vid Hallands sjukhus Halmstad och en del av Leap for Lifes styrgrupp. Han beskriver i boken vad informationsdriven vård egentligen innebär.

”Ansatsen i informationsdriven vård är att se världen eller åtminstone vårdvärlden som den är och inte som man önskar att den var. En grundbult är därför att ta tillvara all de data som redan finns i vårdsystemet och som genereras i enorma mängder varje dag. Svårigheten är att de ofta ligger uppdelade i olika format och i olika lagringsplatser i vårdekosystemet och därmed förhindrar helhetssyn.”
Utdrag ur En handbok för informationsdriven vård, sidan 53.

Orange bok med boktitel och två tecknade figurer som konverserar.

Handboken ger en inblick i arbetet med informationsdriven vård och går in på djupet i flera av kapitlen. Det beskrivs bland annat i boken vad som egentligen är information och data, hur en databas har byggts upp, vikten av planerad vårdekonomi och hur AI kan användas i hälso- och sjukvård. Något som också nämns i boken är vikten av samarbete mellan olika organisationer, och forskning och näringsliv beskrivs som en naturlig del av informationsdriven vård och innovation. Magnus Clarin, akademichef vid Akademin för informationsteknologi vid Högskolan i Halmstad, skriver i kapitlet Triple Helix om samarbetet mellan Högskolan, Regionen, de halländska kommunerna och näringslivet genom Leap for Life.

”Att vara ett innovationscentrum är inte en given roll. Vi har hittat vårt eget arbetssätt genom att våga testa oss fram och omfamna utveckling […] Leap for Life exemplifierar det nödvändiga ekosystemet/ kroppen som möjliggör gränsöverskridande innovationer som i slutändan kan utveckla framtidens vård med individen i centrum.”
Utdrag ur En handbok för informationsdriven vård, sidorna 133–134.

Flera medförfattare

Region Halland har en stor roll i den informationsdrivna vårdens utveckling och flera av handbokens författare har sin tillhörighet vid regionen. Bland annat har Martin Engström, hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Halland, skrivit kapitlet Ledningsperspektiv och Ola Lövenvald, Data scientist och datalagerarkitet på Region Halland, skrivit kapitlet Dataplattform.

Även Högskolan i Halmstads forskare har mycket kunskap inom informationsdriven vård och har därför författat olika kapitel i boken. Mattias Ohlsson, professor i informationsteknologi, har skrivit kapitlet Artificiell Intelligens. Petra Svedberg, professor i omvårdnad, har tillsammans med Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, skrivit kapitlet Användning av AI i hälso- och sjukvård. Mattias Ohlsson och Petra Svedberg är två av projektledarna i Högskolans forskningsprofil inom informationsdriven vård, CAISR Health, och Jens Nygren är programchef för Högskolans profilområde Hälsoinnovation.

Om handboken

Boken publiceras av AI Sweden, tillsammans med Vinnova, Region Halland, Högskolan i Halmstad, Sveriges Kommuner och Regioner samt Karolinska Universitetssjukhuset.

Boken är gratis och går att hämta hos AI Swedens nodkontor Länk till annan webbplats. eller hos Leap for Life. Kontakta Anne-Christine Hertz för mer information. Boken finns också som PFD.

Webbinarium den 5 oktober

Den 5 oktober håller AI Sweden ett webbinarium där några av bokens författare möts och diskuterar olika frågor relaterade till boken och informationsdriven vård. Webbinariet hålls digitalt och några av de frågor som kommer att tas upp är:

  • Vad innebär informationsdriven vård och hur kommer man i gång?
  • Hur har vi använt data och AI för att göra patienterna friskare, med mindre resurser och ökad patientsäkerhet?
  • Hur genomför man en framgångsrik implementering i organisationen?


Medverkar vid webbinariet gör:

Markus Lingman – Överläkare, strateg och del av sjukhusledningen på Hallands Sjukhus.
Årets AI-svensk 2020.
Martin Engström – Leg Läkare, Hälso- och Sjukvårdsdirektör, Region Halland
Petra Svedberg – Professor i omvårdnad vid Högskolan i Halmstad
Tomas Borgegård – Innovationsledare, Karolinska Universitetssjukhuset

Mer information och anmälan

Webbinarium Länk till annan webbplats.

Publicerat den