Startsidan
Startsidan

Nytt projekt ska främja innovation för nära vård i Halland

Nu står det klart att projektet “Innovationer för nära vård” har beviljats finansiering från Tillväxtverket och Region Halland med en total projektbudget på nära 17 miljoner kronor. I projektet ska Leap for Life tillsammans med Region Halland, de halländska kommunerna och innovationsarenan HighFive, verka för att stärka innovationskapaciteten för små- och medelstora företag inom hälsa, vård och omsorg.

Montrar och folk på en stor mässa. Bild.

Med allt större utmaningar inom hälsa, vård och omsorg behövs en omställning. För att öka hastigheten i förändringen betonar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vikten av att samarbeta med innovatörer och näringsliv samt att skapa gemensamma lösningar tillsammans med näringslivet, akademin, civilsamhället och den offentliga sektorn.

Syftet med “Innovationer för nära vård” är att ge näringslivet stöd i att utveckla produkter och tjänster som ska bidra till en mer personcentrerad och samordnad vård – allt utifrån verkliga behov och förutsättningar.

Omställning till en mer personcentrerad vård

Kvinna med mörkt långt hår tittar in i kameran och ler. Bild.

Emma Börjesson, projektledare.

För närvarande genomgår den svenska vården en historisk förändring med målet att organisera och genomföra vården med större fokus på patientens individuella behov och förutsättningar. God och nära vård kan beskrivas som ett övergripande mål för den omställning som just nu pågår.

– Omställningen till en god och nära vård sker i alla Sveriges kommuner och regioner där näringslivet pekas ut som en viktig aktör i denna förändringsresa. Men det är inte riktigt uttalat hur, och vi vill med projektet få med näringslivet i omställningen, säger Emma Börjesson, projektledare på Leap for Life.

Ökad innovationshastighet genom samarbete

jg

Med en komplex hälso- och sjukvårdsmarknad och långa implementeringsprocesser behöver innovationshastigheten öka. “Innovationer för nära vård” kommer att ta sig an utmaningen genom att främja samarbete mellan olika aktörer.

– Genom att samla många olika aktörer inom området får näringslivet en unik chans att på en neutral arena träffa vård- och omsorgspersonal som gärna bidrar med sina tankar och åsikter för att en produkt ska utvecklas till något som de faktiskt behöver och kommer att använda, fortsätter Loisa Cedergren, projektledare på Leap for Life.

Alla partners i projektet har en gemensam vision om att öka innovationskapaciteten för små- och medelstora företag i Halland samtidigt som de strävar efter att förbättra hälsa, sjukvård och omsorg. Genom att erbjuda tillgång till forskning, experter och användare inom hälsa, vård och omsorg kan företagen få rätt förutsättningar och stöd i att utveckla nya lösningar.

– Det här projektet är verkligen inspirerande och är en fantastisk möjlighet att accelerera övergången till en nära vård för alla, sammanfattar Peter Uppman, Innovationsstrateg, Region Halland.

Projektet startar upp till hösten 2023 och förväntas pågå fram till 2027.

Emma Börjesson Projektledare & jämställdhetsansvarig Högskolan i Halmstad 076-721 91 61
Loisa Cedergren Projektledare Högskolan i Halmstad 072-180 13 77
Illustration.

Publicerat den