Startsidan
Startsidan

Nytt stipendium ska inspirera till hälsoinnovation

Leap for Life har inrättat ett nytt stipendium med tydligt fokus på hälsoinnovation. Stipendiet ska uppmuntra studenter vid Högskolan i Halmstad att utveckla hållbara lösningar för samhällsutmaningar som idag finns inom hälsoområdet.

En satsning på unga innovatörers kreativitet

Leap for Life tror på kraften hos unga innovatörer och deras förmåga att förändra framtiden. Genom det nyinrättade stipendiet för hälsoinnovation vill Leap for Life uppmuntra studenter vid Högskolan i Halmstad att skapa lösningar som kan förändra framtidens hälsa, vård och omsorg. Tanken är att stipendiet ska stimulera kreativa examensarbeten som mynnar ut i ett nytt arbetssätt, en ny produkt eller tjänst.

Närbild på en man med glasögon som tittar in i kameran och ler. Bild.

— Vi ser en enorm potential hos Högskolans unga innovatörer. Genom detta stipendium hoppas vi kunna främja och stärka deras idéer, som förhoppningsvis kan leda till avgörande förändringar inom hälsoområdet i framtiden, säger Simon Holmesson, verksamhetsansvarig på Leap for Life.

Kriterier och ansökningsprocess

Stipendiet riktar sig till studenter vid Högskolan i Halmstad, oavsett program, som har gjort ett examensarbete med inriktning mot hälsoinnovationer. I stipendiekommittén finns representanter från Högskolan i Halmstad, de halländska kommunerna och Region Halland, som kommer att bedöma ansökningarna utifrån kreativitet, relevans och potential att påverka hälsoområdet. Stipendiet kommer att delas ut i samband med Högskolans examensmässa Utexpo den 30 maj.

Hälsoinnovation i fokus

Ett av Högskolans fokusområden är hälsoinnovation — en satsning som tar ett helhetsgrepp kring forskning, utbildning och samverkan i syfte att skapa lösningar inom hälsosektorn.

En betydelsefull plattform inom denna satsning är Leap for Life, som fungerar som en samverkansarena för hälsoinnovation i Halland. Här samlas insatser från Högskolan i Halmstad, Region Halland, de halländska kommunerna, näringsliv för att gemensamt driva utvecklingen av vården.

— Leap for Life sammanför akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle för att tillsammans driva innovation och förändring inom hälsa, vård och omsorg, avslutar Simon Holmesson.

Publicerat den