Startsidan
Startsidan

CareWare Nordic 2018-2022

Kommuner ska kunna erbjuda bättre daglig hjälp inom sjukvård och omsorg till sina medborgare. Projektet CareWare Nordic vill utveckla möjligheterna med välfärdsteknologiska lösningar och finansieras av Interreg ÖKS-programmet och omfattar Öresund, Kattegat och Skagerak. Projektet sker i ett nära samarbete mellan utvecklare av välfärdsteknologi, utbildningsinstitutioner, yrkesverksamma och det offentliga systemet.

Projektet förlängdes våren 2021 och förväntningarna är att det nordiska samarbetet fortsätter efter den treåriga projektperioden och sprids förhoppningsvis till övriga Norden och internationellt. Projektet avslutades sommaren 2022. E-publikationen som summerar projektet finns nu att läsa, länkar finns här på sidan.

Välfärdsteknologi i Norden

Huvuddelarna i projektet handlar om kunskaps- och erfarenhetsutbyte med konferensdagar och presentationsdagar, produkt- och affärsutveckling med springboards, nätverkande och stöttning för nya innovationer. Det handlar också om en gemensam marknad med gränsöverskridande samarbeten kring riktlinjer och lagstiftning samt kompetensutveckling inom vårdsektorn med workshoppar och utbildning.

Exempel på projekt inom CareWare Nordic

Design Sprint – Detectivo

Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) har inom ramen för CareWare Nordic arbetat med ett innovationsprojekt tillsammans med företaget Detectivio som utvecklar en produkt som mäter vitala parametrar från distans utan fysisk kontakt. Stefan Malmberg, specialistläkare i Allmänmedicin på HälsoBrunnens Vårdcentral i Ulricehamn (Praktikertjänst) är också entreprenör och grundare av företaget Detectivio. Företagets ambition är att utveckla en produkt som medför effektivare sjukvårdsmottagningar med ökad medicinsk säkerhet.

Det första projektet resulterade i en litteraturöversikt som visade på att det finns en kunskapslucka kring patientperspektivet och att det finns väldigt lite forskning kring patienternas upplevelser av att använda tekniska verktyg för att mäta sitt hälsotillstånd i vårdsammanhang. För att utveckla en produkt som passar olika patientgrupper är det viktigt att inkludera användarna i hela processen från konceptutveckling och produktutveckling till utvärdering av produkten. En användarcentrerad produktutveckling är därför att rekommendera.

Med hjälp av designmetoden designsprint skulle två saker åstadkommas: (a) ta fram, och (b) utvärdera och testa en möjlig tjänst för Detectivios produkt för att konkret bidra till att göra företagets lösning anpassad för användningskontexten i akutsjukvårdsmiljö.

Inför sprinten genomfördes en observation på akutmottagningen där större delen av projektgruppen besökte akutmottagningen på Hallands Sjukhus Halmstad. Besöket inkluderade både att förstå hur triageprocessen fungerade och hur resten av akutmottagningen fungerar. Projektgruppen träffade även två akutsjuksköterskor som arbetar på akutmottagningen.

Om designsprint

Designsprint är en metod som är baserad på designmetodik och design thinking (Ferreira et al. 2019). Det finns ingen konsensus om vilka faser som inkluderas i design thinking men ett förslag är enligt Ferreira et al. (2019); Exploration, Creation, Ideation och Prototyping. Designsprint är ett kompendium av metoder som används inom design thinking som används i en process kortad ner till en vecka (Knapp et al., 2016; Ferreira et al., 2019). Det är också en metod för produktutveckling som passar innovativa digitala produkter (Knapp et al., 2016; Freigang et al., 2019). Metoden är uppdelad över fem dagar där samtliga dagar har ett unikt fokus.

Dag 1: data samlas in för att förstå användaren samt kontexten.

Dag 2: projektgruppen hobbar igenom sina första idéer genom skisser och inspiration.

Dag 3: dagen spenderas på att ta beslut på riktning och även för att skapa storyboards för att kartlägga funktionen.

Dag 4: projektgruppen bygger en prototyp.

Dag 5: prototypen testas.

Under dagarna genomförs flertalet aktiviteter som stimulerar kreativitet och driver projektet framåt. Eftersom en designsprint endast varar i en arbetsvecka kommer den inte kunna behandla alla aspekter av en produkt/tjänst. Under sprinten är därför gruppen tvungna att fokusera och skala av andra idéer som inte prioriteras under den specifika sprinten.

Kontakta oss om du vill läsa mer om projektet i detalj.

Händer som skriver på post-it-lappar utspridda på ett bord. Foto.

Designsprint.

RSP Glukosmätning

HCH arrangerade en Springboard med RSP Systems AS. Genom springboarden fick RSP insikt i hur diabetesvården fungerar i Sverige och deras marknadspotential, men också vilka skillnader det är mellan Sverige och Danmark. Såväl sjukhus, äldreomsorg och diabetiker var med i springboarden.

Genom vårt samarbete med TUCV (Test- och utvecklingscenter för Välfärdsteknologi) genomfördes även en uppföljande Springboard i Viborg med deltagare från Danmark. Huvudpoängen med denna springboard var att plocka upp ett antal specifika frågor som kom ut ur springboarden i Halmstad. Bland annat fokuserade springboarden på vilka användargrupper som kan ha mest nytta av produkten. Huruvida det fanns en tillräckligt stor marknad och inte minst om användargrupperna kunde få önskad effekt ur lösningen. Slutligen gjordes en konkret sökning av hur de offentliga systemen står i dag – och vilka utmaningar det innebär för det specifika företaget.

I samband med en konferens om Digitalisering den 11/9 2019 arrangerade CareWare Nordic en testhörna där 250 konferensdeltagare från vård och omsorgssektorn fick ta del av nya digitala produkter och tjänster inom framtidens vård och omsorg. RSP var ett av de nio företag som ställde ut sina produkter och tjänster under testhörnan.

GlucoBeam

Stickfri blodsockermätare är en innovation framtaget av RSP Systems. Blodsockermätaren är en stick- och smärtfri blodsockermätare. Med teknik som är standard i dag måste patienter upprepa obekväma och smärtsamma blodsockermätningar genom stick cirka 4­8 gånger per dag, vilket leder till stor förlust av livskvalitet. Enheten GlucoBeam möjliggör att patienter själva kan testa sina glukosnivåer helt smärtfritt och ge dem bättre förutsättningar att hantera sin behandling samt mini­mera risken för akuta komplikationer.

En hand instucken i en maskin som ska mäta blodsockret.

GlucoBeam är en innovation framtagen av RSP Systems. Foto: RSP Systems.

För fler exempel läs e-publikationen som summerar projektet.

Uppdaterat den

Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47
Peter Uppman Näringslivskoordinator Region Halland 035-13 48 00

Projektsummering – e-publikation: