Startsidan
Startsidan

Markus Lingman är årets AI-svensk

I går utsågs Markus Lingman, överläkare och strateg i Region Halland, och nyckelperson inom Leap for Life, till årets AI-svensk. Priset delades ut under AI Summit 2020 som arrangeras av IT&Telekomföretagen tillsammans med Teknikföretagen.

– Jag är hedrad, både av priset och av att få arbeta i en kreativ miljö med så många kunniga och engagerade människor som vill bidra till att göra livet bättre och längre för andra, med stöd av den senaste teknologin. Detta är mångas förtjänst. Det är en fascinerande resa att få vara med på, säger Markus Lingman strax efter att han fått utmärkelsen.

Man med mörkt hår och glasögon ser in i kameran. Porträttfoto.

Markus Lingman och Leap for Life

Markus Lingman sitter i styrgruppen för Leap for Life och är överläkare och strateg i Region Halland. Han är en av nyckelpersonerna i och med sitt abrete med informationsdriven vård.

Markus Lingman är överläkare och strateg i Region Halland och sitter i styrgruppen för Leap for Life. Han är en av drivkrafterna bakom den satsning på informationsdriven vård som Leap for Life är, och ser AI som en uppsättning verktyg vars värde kommer att öka i takt med att vården blir mer informationsdriven.

"Markus Lingman är en förebild och en som visar vägen mot vad som är möjligt."

Åsa Zetterberg, juryns ordförande

Det är fokuset på individen och Markus Lingmans förmåga att tillgängliggöra kunskap om att använda AI i sjukvården som gör att han får utmärkelsen.

– Det finns en enorm potential inom AI och Sverige behöver ta en tätposition på området för att gynna vår konkurrenskraft och välfärd. Årets vinnare, Markus Lingman, är en förebild och en som visar vägen mot vad som är möjligt. Det han har gjort och gör för att utveckla vården och bidra till en ökad hälsa är värt att uppmärksammas brett, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen och juryns ordförande.

Juryns motivering:

”Markus Lingman visar vägen för ökad användning av AI som skapar värde på riktigt!

Med sitt mod, förtroendeingivande ledarskap och engagemang har han starkt bidragit till utvecklingen och synliggörandet av svensk AI. Markus besitter en unik förmåga till att göra det komplexa förståeligt och har konkret gjort tekniken tillgänglig och användbar. Han har tillgängliggjort kunskap om användning av AI teknik som kan skalas upp och komma till nytta för fler.

Markus framgångsrika arbete har potential att rita om hur vård praktiseras och genomförs såväl i Sverige som globalt. Med fokus på den enskilde har han förenat vårdens behov med teknikens möjligheter. Han har i sitt arbete med informationsdriven vård i region Halland visat hur förmågan till samverkan är nyckeln till ett väl fungerande AI ekosystem för att åstadkomma samhälls- och individnytta.

Markus Lingman är helt enkelt en sann förebild och en föregångare som många kan inspireras och lära av.”

Publicerat den