Startsidan
Startsidan

Inspirerande presentationsdag om digitala tjänster för egenvård

Den 3 december träffades vårdpersonal och företagare från både Sverige och Danmark under en digital presentationsdag, arrangerad av Leap for Life. Deltagarna fick ta del av inspirerande presentationer och erfarenhetsutbyten för att lära sig mer om hur digitala produkter och tjänster kan stötta individers egenvård i hemmet.

– På Leap for Life jobbar vi bland annat med att skapa tillfällen för kunskapsutbyte mellan näringslivet och hälso- och sjukvårdpersonal. Ett par gånger per år arrangerar vi därför så kallade presentationsdagar där vi bjuder in ett antal företag inom ett specifik område, som sedan presenterar sina lösningar för personal vid kommuner och regioner, säger Elin Jonsson, forskningsingenjör vid Leap for Life och ansvarig för presentationsdagen om digitala tjänster för egenvård som hölls den 3 december.

Med digitala tjänster menas allehanda IT-stöd, som exempelvis digitala verktyg, webbsystem och e-tjänster. Det kan vara allt ifrån digitala lösningar anpassade för stora organisationer och företag, till tjänster för privatpersoner som till exempel en app eller webbplats. En digital tjänst för egenvård innebär alltså en tjänst med ett gränssnitt mot patienter där syftet är att personen själv ska kunna ha koll på sin sjukdom eller sina levnadsvanor, till exempel en app som mäter blodtryck. För att personal inom vård och omsorg ska få reda på vilka digitala produkter och tjänster för egenvård som finns att tillgå, arrangerade Leap for Life en presentationsdag inom området.

Erfarenhetsutbyte och inspirerande exempel

Presentationsdagen lockade 37 deltagare från kommun, region och näringsliv i både Sverige och Danmark. Dagen bjöd på företagspresentationer och erfarenhetsutbyte inom digitala tjänster för egenvård. Deltagarna fick lära sig mer om hur patienter och anhöriga kan dra nytta av egenvård som ordineras av vårdgivare, genom att de själva bevakar eller följer upp sitt hälsotillstånd med stöd av digitala tjänster och sensorer. Presentationsdagens diskussioner och frågestund gjorde att deltagarna kunde interagera, lära av och inspirera varandra.

Lovisa Sjögren och Anne Börjesson, från barnkliniken i Region Halland respektive Kungsbacka kommun, berättade om sina erfarenheter av att implementera och använda digitala tjänster i projektet barn och ungdom i särskilt behov av stöd:

– Vi i sjukvården måste vårdutveckla för att veta hur vi vill ha det när nya vårdinformationssystem kommer. Det är viktigt att hänga med i utvecklingen och använda digitala verktyg som barn och unga kommunicerar med idag.

Elin Jonsson vid Leap for Life är nöjd med dagen:

– Presentationerna gjorde att både talarna och åhörarna blev väldigt inspirerade, dels av varandra och dels av den bredd av tjänster som visades under dagen. Vi hoppas att presentationsdagen kan leda till vidare samarbetsprojekt inom området digitala tjänster för egenvård – projekt som Leap for Life gärna är med och stöttar, säger Elin Jonsson.

En kvinna ler och ser in i kameran. Porträttfoto.

Elin Jonsson, forskningsingenjör vid Leap for Life och ansvarig för presentationsdagen om digitala tjänster för egenvård som hölls den 3 december.

Presenterande företag

Följande företag deltog under presentationsdagen den 3 december:

MyIndicators – Myli

Företaget MyIndicators utvecklar en beteendeförändringsmotor, Myli. Det är en digifysisk vårdlösning som leder patienten genom information, beteendeförändring och kommunikation. Myli kompletterar fysiska vårdmöten med en app för patienten och en webbaserad plattform för vårdgivaren. Vårdgivare har ett behov att kunna förbereda och monitorera sina patienter samt ha en digital dialog gällande perioperativ vård – förberedelse, eftervård och rehabilitering. Vi levererar skräddarsydda beteendeförändringsprogram för levnadsvanor som till exempel rökstopp och sluta dricka.

MyIndicators - Myli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LifeCaddy Health

Den ökade digitaliseringen innebär ett förändrat användarbeteende, men det är inte i alla branscher det går lika fort med att möta användarens behov. LifeCaddy vill revolutionera hur människor äger och använder sin egen hälsodata för att patienter skall få bättre vård, en tryggare vardag och minska stressen för anhöriga. Centralt är att datan är privat och utgår från patienten - inte vilken vårdgivare, geografi eller sjukdom man har. Vi bygger en bottom-up lösning som utgår från patienten och dess familj och inte innebär ytterligare ett vårdsystem för personalen att hantera.

LifeCaddy Health Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Empowered Applications – Healo

Healo arbetar med att digitalisera olika typer av vårdflöden inom exempelvis postoperativ rehabilitering och långvarig smärta. Med ett allt ökat rehabiliteringsbehov efter insjuknande i Covid-19 så bestämde vi oss för att skapa en digital heltäckande vårdplan för att tillgängliggöra specialistkompetens till samtliga. Det i ett tätt samarbete med akademin och klinisk expertis. Målet med vårdplanen är att skapa ett skyddsnät för både vårdgivare och patient samt undvika att patienter utvecklar kroniska besvär.

Empowered Applications – Healo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Careligo – OPTILOGG

Vi blir äldre och äldre, och med det ökar behovet av sjukvård. Två stora brister som företaget ser i hur branschen hittills försökt möta detta behov är: 1) Att samtliga lösningar utvecklas och utvärderas för 60-åringar när de som behöver hjälp är ett kvarts sekel äldre, 2) Att man mäter allt som går att mäta och utan vidare behandling skickar data uppströms till en redan belastad vårdorganisation, vilket skapar ineffektivitet. Detta vill de ändra på genom OPTILOGG, som är ett hembaserat tekniskt hjälpmedel för att stärka patienternas egenvård och har i fyra oberoende kliniska studier bevisats reducera sjukvårdsbehovet med 38% och samtidigt lett till en mer jämlik vård.

Careligo – Optilogg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62

Publicerat den