Startsidan
Startsidan

Medborgarnas bästa i fokus på Inställt eller omställt 2.0

I förra veckan samlades över 60 deltagare i ett digitalt seminarium för att diskutera, presentera och inspireras av aktiviteter som ställts om till följd av covid-19-pandemin. Det gavs återblickar från hösten och flera kommuner presenterade nya initiativ de anpassat till pandemin.

En av de aktiviteter som presenterades under evenemanget Inställt eller omställt 2.0 som hölls den 13 april var Kungsbacka kommuns arbete med att stötta personer till att ta steget in i det digitala landskapet. Till en början hjälpte Kungsbacka kommun till med att sätta folk i kontakt med varandra, så att någon som kunde hjälpa hittade någon som behövde hjälp med till exempel datorer, mobiler, appar och program. Claes Andersson arbetar som digital värd i Kungsbacka kommun och var en del av projektet.

– Vi märkte ganska snabbt att det som efterfrågades var att handla mat. Jag är själv väldigt teknikintresserad och nappade direkt på idén att göra hembesök för att hjälpa personer att handla digitalt. Vi tog med iPads eller använde den tekniken personerna hade hemma, säger Claes Andersson.

Initiativet var mycket uppskattat av medborgarna men när de striktare restriktionerna slog till fick hembesöken pausas. Kungsbacka kommun kommer dock att fortsätta satsa på det digitala framöver. Bland annat möjliggör nu kommunen digitala träffpunkter med olika innehåll som uppdateras och utvecklas varje vecka.

– Förhoppningsvis kan vi hjälpa till hemma igen längre fram. Vi har teknik att låna ut för att göra det lättare för människor att vara med, säger Claes Andersson.

Virus med texten inställt eller omställt på

Fortsättning från höstens event

Inställt eller omställt 2.0 var en fortsättning på förra höstens evenemang Inställt eller omställt som också tog upp exempel på aktiviteter som blivit omställda till digitalt format till följd av covid-19-pandemin. Evenemangen har uppskattats av besökarna och även Elin Jonsson, projektledare på Leap, som varit med och anordnat båda evenemangen, ser att det har haft en positiv effekt:

– Det är väldigt roligt och uppmuntrande att se den utveckling och drivkraft som finns inom området. Vi ser hur värdefullt det har varit att ta hjälp av varandras kompetensområden i omställningsarbetet som krävts under pandemin. Genom Inställt eller omställt har vi förutom möjligheten att omvärldsbevaka också kunnat visa på möjligheten att få till effektiva samarbeten genom den "digitala närheten" som erbjuds när vi inte möts på en fysisk plats. Fler kan ta del av mer helt enkelt!

Om du vill ta del av evenemanget i efterhand eller få möjlighet att nätverka, kontakta Elin Jonsson.

Programmet

Moderator Rebecca Sellergren genomförde en intervju med Ingela Nilsson och Lena Naenfeldt från Aktiv senior, Varbergs kommun. Aktiv senior har sedan våren 2020 arbetat med Nätverket, en digital mötesplats där allt från kafferep och föredrag till quiz och släktforskning blivit stående aktiviteter.

Margareta Samuelsson, Volontärsamordnare, Mölndals stad
Berättar om de omställningar som gjorts i förebyggande enheten i Mölndals stad, samt arbetet med att bryta isolering och digitalt utanförskap.

Gabriela Arvidsson & Ann-Charlott Mankell, Radiokakan & E-förslag, Halmstads kommun
Satsningen att driva radioprogram i kommunal regi var näst intill otänkbar, men med mod att tänka nytt blev detta en oanad succé. Vi får också lyssna till hur de ersatt fysiska invånardialoger med en digital lösning, från förslag till möjlighet att bli en fråga för politikerna i hemvårdsnämnden.

Anna Katarina Voss, DokkX, Århus kommun Dokk1
Pratar om erfarenheter från det välfärdsteknologiska inspirationsrummet som finns i det populära Dokk1, samt olika projekt de varit med och drivit för att inkludera medborgare genom digital teknik. Ett exempel som tas upp är ljudböcker i ordinärt- och särskilt boende.


Jonna Steinrud, DigidelCenter, Säters kommun
Säters bibliotek vill skapa en lättillgänglig, okomplicerad verksamhet för digital delaktighet. Jonna Steinrud, MIK-bibliotekarie och processeldare för DigidelCenter Säter kommer att prata om hur Säter arbetar med att synliggöra MIK, koppla teori till praktik och hitta sätt att med MIK som verktyg utforska bibliotekets funktion i samtiden och i lokalsamhället.

Claes Andersson, Digital värd & träffpunkter, Kungsbacka kommun
Här kommer vi att få lyssna till vad det innebär att ha rollen som digital värd, hur kommunen stöttat personer till att ta steget in i det digitala landskapet och sedan möjliggjort träffpunkter med olika innehåll som uppdaterats och utvecklats varje vecka.

Återblickar

Ann-Charlotte Jansson, Stödlinje Corona, Gävle kommun

Kristofer Almroth, Pingstförsamlingen, Halmstad

Sandra Johannesson, Hjärterum, HighFive

Logotyper för Careware Nordic, Varbergs kommun och Interreg
Elin Jonsson Forskningsingenjör Högskolan i Halmstad 072-977 37 62
Virginia Wiman Projektledare CareWare Nordic Högskolan i Halmstad 072-381 28 47

Publicerat den