Startsidan
Startsidan

Markus Lingman experttalare på högnivåmöte i USA

Markus Lingman, överläkare och strateg vid Hallands sjukhus Halmstad och en del av Leap for Lifes styrgrupp, har deltagit som en av tre huvudtalare på en digital delegationsresa i USA. Resan arrangerades av Socialdepartementet, ambassaden i Washington DC samt generalkonsulatet i New York, med syfte att främja internationalisering av svensk hälso- och sjukvård samt life science.

Temat för högnivåmötet var ”Turning Current Healthcare Challenges to Opportunities”. Svenska delegationen leddes av socialminister Lena Hallengren. Deltog gjorde bland annat Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen, samt flera svenska och amerikanska experter och företag.

Markus Lingman talade om ”Digital transformation inom hälso- och sjukvård” samt hur framsteg som har gjorts under pandemin kan bli bestående, holistiska och säkra.

– Det var en ovanlig möjlighet att få presentera vår syn på sjukvårdens utveckling i ett sammanhang med många tunga beslutsfattare och aktörer inom hälso- och sjukvård. Förhoppningsvis är inbjudan i sig en indikation på att vi har gjort saker som skapar nyfikenhet och intresse, kommenterar Markus Lingman sin insats.

man med glasögon ser in i kameran. porträttfoto

Markus Lingman, överläkare, strateg och en del av Leap for Lifes styrgrupp

I sitt tal berättade han om informationsdriven vård och hur det kan användas för att effektivisera värdekedjan inom vårdorganisationen. Hur man med hjälp av AI kan analysera olika typer av relevanta data och på så sätt förbättra nyttjandet av resurser och samtidigt öka vårdkvalitén.

Vidare reflekterade Markus Lingman kring hur covid-19 har belastat sjukvården men även testat organisationens förmåga att omfamna och implementera nya lösningar. Hur omställningen till en mer virtuell vård har påskyndats och även blivit alltmer accepterad, både bland vårdgivare och vårdtagare.

"Hälso- och sjukvård och life science är en global angelägenhet, så det är oerhört viktigt att agera internationellt både för att lära och för att berätta om allt det spännande som händer i Sverige."

Markus Lingman

Markus berättade även om digitala tekniker, sensorer och lösningar inom telehälsa som kan göra det möjligt att utföra avancerade operationer och röntgenundersökningar på distans, eller hjälpa föräldrar till barn med typ 1-diabetes att, med support från läkare, övervaka barnets insulinnivåer medan de är i skolan.

Utvecklingen pågår hela tiden och därför betonade Markus Lingman vikten av ett tydligt fokus på slutprodukten. Inom vården handlar det om hälsa, livslängd och en känsla av trygghet hos människorna som behöver ta del av vårdens tjänster. Med en gemensam riktning kan branschen fortsätta gå framåt, utvecklas och omfamna nya spännande, samt befintliga lösningar.

Publicerat den